Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.12.2019 16:39:21 

NK PLAST dodavatel čistíren EKO-NATUR

ČOV
ČOV...
Domovní biologické čistí­rny odpadní­ch vod Tisk E-mail
 
Použití

MOŽNOSTI POUŽITÍ ČOV typové řady EKO-NATUR slouží k aktivačnímu aerobnímu čištění splaškových odpadních vod z objektů,které není možné nebo výhodné z různých důvodů napojit na kanalizační řád (obytné domy, rekreační zařízení, penziony, hotely, kempinky, sportovní areály aj.). Typová řada EKO-NATUR je určena pro 3 až 25 ekvivalentních obyvatel a je konstruována v souladu s ČSN 76 6042 (čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel.). Pro více obyvatel jsme schopni na základě individuálního požadavku navrhnout, vyrobit a namontovat ČOV dle ČSN 756401.

FUNKCE ČOV Odpadní voda z objektu je kanalizačním systémem přiváděna do vyjímatelného česlicového koše, který je umístěn v nátokové zóně. V tomto česlicovém koši dochází k zachycování a k rozmělňování hrubých nečistot.Odtud splašková voda protéká pod nornými stěnami do aktivační části.Zde jsou umístěny aerační elementy a odpadní voda je provzdušňována a nátokovou trubkou se dostává do dosazovací části.V dosazovací části dochází k oddělení čisté vody a bioaktivního kalu. Čistá voda odchází odtokovou trubkou mimo ČOV.

Popis

ZÁKLADNÍ POPIS Domácí čistírny odpadních vod ( dále ČOV) typové řady EKO-NATUR patří svou velikostí, konstrukcí a technologií mezi tzv.balené ,mechanicko-biologické aktivační domovní ČOV. Jsou to celoplastové ČOV s jemnobublinným provzdušňovacím systémem, s režimem nízkozatížené biomasy, predenitrifikací, nitrifikací a s úplnou aerobní stabilizací přebytečného kalu. Tento systém vyrábí celá řada výrobců čov. Naše čistírny po zkušenosti z provozu jsou chráněny užitným vzorem v celé řadě detailů, které znásobují efekt čistícího procesu.

TECHNICKÝ POPIS ČOV typové řady EKO-NATUR jsou tvořeny celoplastovou vodotěsnou nádrží rozdělenou přepážkami na jednotlivé technologické prostory ve kterých dochází k mechanicko - biologickému čištění odpadních vod.V nádrži je umístěn česlicový koš, provzdušňovací systém sestávající, z rozvodu vzduchu a provzdušňovacích elementů, a mamutky. Veškeré kovové části jsou povrchově upravené, nebo vyrobeny z nerezavějící oceli.

NÁDRŽ Nádrž ČOV je vyrobena z vytlačovaných a lisovaných desek z polypropylenu a jednotlivé části jsou spojeny svařováním. Nádrž má válcovitý tvar a z vnější strany je vyztužena dvěma profily, vyrobenými z nerezové oceli. Konstrukce nádrže je řešena tak, aby bez dalších stavebních a statických opatření odolala tlaku zeminy po zasypání.

ČESLICOVÝ KOŠ  Je to vlastně provzdušňovaný vyjímatelný lapač hrubých mechanických nečistot ve tvaru děrovaného koše, který je umístěn v nátokovém prostoru. Viz foto.

HYDRAULICKÝ A AERAČNÍ SYSTÉM Hydraulický a aerační systém tvoří strojně technologické zařízení ČOV. Hydraulický systém je tvořen rozvody z polypropylenového potrubí uvnitř ČOV. V závislosti na chodu dmychadla a hydraulických poměrech v jednotlivých částech ČOV zajišťuje automatickou cirkulaci kalu a vody mezi jednotlivými částmi ČOV .Aerační systém je složen z dmychadla, rozvodu vzduchu a jemnobublinných aeračních elementů. Samotné dmychadlo je umístěno mimo ČOV, zpravidla v suchém prostředí v objektu domu.(garáž, kotelna, sklep, dílna). Dmychadla jsou konstruována na bezolejový provoz, s nízkou spotřebou el.energie a mají minimální hlučnost, viz. foto.

ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ Jedinou elektrickou součástí ČOV je dmychadlo. Toto zařízení se připojuje vidlicí do vodotěsné elektrozásuvky 230V/50Hz přes časový spínač. Ten je nastaven na spouštění po 15 minutách. Dmychadlo tedy běží celkem 12 hod. denně. Hlučnost dmychadla je 37 dB.Rozměry 28/22/22 cm. Příkon 100W. Váha 8,5 kg. Dmychadlo se umisťuje mimo čistírnu (např. sklep, dílna, garáž apod.), nebo je nutno vedle čistírny vystavět sloupek. Dmychadlo s ČOV je propojeno polyetylenovou coulovou hadicí, která se umisťuje pod terén.

 

 Základní nádrž ČOV
EN
2-3
EN
4-6
EN
7-12
EN
10-18
EN
15-20
EN
20-25
 Výška základní (mm)
 1500
1500
1500
2000
2000
2000
 Průměr vnější (mm)
1400
1500
 1700
1800
2000
2100 
 Přítok výška (mm)
1350
1350
1350
1450
1650
1650
 Odtok výška (mm)
1300
1300
1300
1400
1600
1600
 Počet obyvatel EO
2-3
4-6
7-12
12-16
17-20
20-25
 Množství odpadních vod (m3/den)
 0,7
1,0
1,8
2,25
3,75
4,5
 Zatížení ČOV BSK5 (kg/den)
0,45
0,50
0,76
0,90
1,5
1,7

Administrativa

STAVEBNÍ PŘIPRAVENOST Pro osazení ČOV je nutno předem připravit stavební jámu o patřičných půdorysných rozměrech, dle velikosti ČOV, a vybetonování podkladní betonové desky.Rovněž je nutno zajistit prostory pro umístění dmychadla. Je nutno zajistit dostatečné množství čisté vody pro napuštění a odzkoušení osazené ČOV. Pokud má investor k dispozici vlastní nádrž (např. původní septiky, žumpy, jiné nádrže...), je možné do nich usadit ČOV Eko-natur, buď standardní nebo upravenou pro dané podmínky.

PROJEKTOVÁ ČINNOST Provádíme technické návrhy. Pokud požaduje investor či stavební úřad projektovou dokumentaci čov, zajistíme její vypracování. Navrhneme optimální řešení.

SERVIS A GARANCE Zaručujeme kompletní technický servis, 24 měsíců záruka
Fotky

 image
 sloupek pro uložení dmychadla určený k zasypání do terénu
 image
 dřevěné víko-dodáváme na objednávku za 3 500,- bez DPH
 image
 dmychadlo Secoh
 image
 příklad uložení dmychadla
 image
 nátok do ČOV, česlicový koš
 image
 ČOV je možno odvézt na vozíku za osobním autem
 image
 plastový sloupek pro uložení dmychadla image image  
 image  image  
 image  image  Ceník

CENÍK PRODUKTU  

Produkt  

Cena bez DPH 

Cena s DPH 

 EN 2-3  2-3 osoby 

 30 000 Kč

 32 200Kč

 EN 4-6  4-6 osob

 32 000 Kč

 36 800 Kč

 EN 8-12  8-12 osob

 36 000 Kč

 41 400 Kč

 EN 12-15  12-15 osob

 55 000 Kč

 66 550 Kč

 EN 15-20  15-20 osob

 65 000 Kč

 78 650 Kč

 EN 20-25  20-25 osob

 75 000 Kč

 90 750 Kč

Součástí ceny je plastový kontejner, technologická vestavba, nástavec, plastové víko, dmychadlo a časový spínač.                       NÁSTAVEC  DO  1m V CENĚ ČISTÍRNY

Montáž - 250 Kč/hodina / osoba     Doprava 10kč/km      Nadměrné nádrže dle ceny přepravce.

  Zemní práce cca 550kč/hod           Přeprava bagru dle tarifu přepravce.
 
 
 

 

TOPlist