Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 17.12.2019 16:39:21 

NK PLAST dodavatel čistíren EKO-NATUR

Jímky na dešťovou vodu
 

Jímky na dešťovou vodu

Mezi nové trendy současnosti patří hospodaření s dešťovými vodami a jejich využití v zastavěných územích. Zastavěním pozemku se zmenší plocha pro přirozené vsakování dešťových vod. Největší množství vod se zachytí na střeše a taky na zpevněných plochách kolem rodinných domů – tyto dešťové vody je nutno nějakým způsobem likvidovat – ne všude ale bývá možnost odvádět tyto vody do potoka nebo do kanalizace a podmínky pro zasakování na pozemku nebývají vždy vhodné (např. jílovité podloží) – hrozí tak podmáčení vlastního pozemku a nemovitosti. Když vezmeme v úvahu průměrnou spotřebu pitné vody na jednoho obyvatele (více než 100 litrů vody denně) a stále rostoucí ceny pitné vody zjistíme, že využívání dešťových vod je výhodné a hlavně ekonomické. Přibližně 50 % spotřeby pitné vody je totiž možno nahradit zachycenou dešťovou vodou. Nároky na kvalitu vody spotřebované v domácnosti nejsou stejné – v některých případech lze použít jen vodu pitnou (vaření, pití, osobní hygiena, umývání nádobí), jinde lze použít vodu užitkovou - tedy i zachycenou vodu srážkovou. Proto doporučujeme dešťové vody ze zastavěných ploch zadržovat a dále je využívat. Nepodmáčíte si tak pozemek a ještě ušetříte náklady za pitnou vodu, kterou byste stejně museli použít!

Proč využívat srážkové vody?

 • cena pitné vody se neustále zvyšuje
 • ochrana pozemku a nemovitosti před jeho podmáčením
 • neobsahují chlor ani jiné látky, proto jsou vhodné pro zalévání rostlin
 • jsou „měkké“ a nezpůsobují usazování vodního kamene v potrubí jako upravená pitná voda.

Dešťové vody dopadající na zastavěné plochy většinou odtečou bez užitku do kanalizace nebo jen vsáknou na pozemku. Díky našim jímkám je můžete akumulovat a dále využívat k různým účelům a tak např. ušetřit náklady na domácnost nebo ochránit svůj majetek (pozemek i rodinný dům) před podmáčením.

Kde je možno zachycené srážkové vody využít?

 • zalévání zahrady (je možno provést pomocí běžného čerpadla nebo napojit automatický závlahový systém k zalévání okrasných rostlin, trávníků, ovocných stromů i plodin určených ke konzumaci)
 • splachování WC (tvoří až 30 % spotřeby vody proto je výhodnější realizovat v domě rozvod srážkové vody k tomuto účelu)
 • praní (dešťová voda je měkká, netvoří vodní kámen, takže není nutno používat změkčovadla, lépe rozpouští prací prášky a tím snižuje jejich spotřebu; je vhodné ji využívat zejména tam, kde je běžně dostupná voda tvrdá, kromě úspory pracích prášků snížíte i opotřebení pračky)
 • úklid, umývání (např. k vytírání podlahy nebo mytí aut není nutno plýtvat pitnou vodou, za kterou musíte zaplatit) Pitná voda je příliš cenná na to, abychom s ní zalévali zahradu nebo splachovali WC.

Jak fungují?

K akumulaci dešťových vod jsou nejvhodnější podzemní nádrže, protože je v nich udržována relativně nízká teplota i v letních měsících (pod 16˚ C), čímž je omezeno množení bakterií. Ze střechy jsou dešťové vody odváděny okapem přes lapače splavenin, na přítoku do jímky musí být osazen účinný filtr. Přítokové potrubí musí být osazeno tak, aby nedocházelo k víření vody a usazenin na dně jímky, každá jímka má bezpečnostní přepad, kterým odtéká voda z jímky při jejím naplnění dále do kanalizace nebo vsakovací jámy na pozemku.

Ke každé jímce od nás zákazník obdrží:

 1. montážní postup usazování jímek do země
 2. protokol o zkoušce těsnosti podle čsn 750905
 3. prohlášení výrobce o shodě dle zákona č.22/1997 sb.
 4. záruční list


Jímky na dešťovou vodu...
TOPlist